wawainfo.pl > Wiadomości > Jest ostateczna decyzja w sprawie opłat za śmieci
Julian Bakuła
Julian Bakuła 19.03.2022 03:22

Jest ostateczna decyzja w sprawie opłat za śmieci

Władze Warszawy podjęły decyzję w sprawie opłat za śmieci.
Urząd Miasta st. Warszawy

Jest decyzja w sprawie opłat za śmieci

W wyniku przyjętej w połowie października przez Radę Warszawy uchwały od 1 grudnia w stolicy obowiązywać ma mechanizm uzależniający wysokość opłat za śmieci od zużycia wody przez dane gospodarstwo domowe, co miałoby najwierniej odzwierciedlać ilość osób zamieszkujących dany lokal i prowadzących odpady.

Oznacza to podwyżki opłat dla wieloosobowych gospodarstw domowych. Czteroosobowe rodziny mogą być teraz zmuszone do uiszczania miesięcznych opłat za śmieci sięgających 200 zł. Konieczność wprowadzenia takich zmian miasto tłumaczy wzrostem kosztów gospodarowania odpadami w ostatnich latach.

RIO zakwestionowała uchwałę

Uchwałę wprowadzającą kontrowersyjny mechanizm zakwestionowała jednak Regionalna Izba Rozrachunkowa, która dopatrzyła się nieprawidłowości w dowolności, jaką Rada Warszawy pozostawiła mieszkańcom w kwestii sposobu poświadczenia zużycie wody w gospodarstwach wyposażonych jedynie w wodomierz główny. 

Proponowane regulacje przewidywały, że zużycie wody w takich przypadkach będzie można określić na podstawie wskazań wodomierz lub faktury albo korekty faktury z wodociągów. - Zdaniem RIO nie można dawać takiej swobody - mówił wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Prokuratura: uchwała niezgodna z konstytucją

Jeszcze poważniejsze zarzuty pod adresem uchwały wprowadzającej nowych mechanizm ustalania wysokości opłat za śmieci wysunęła prokuratura. "Prokurator zarzucił zaskarżonej uchwale istotne naruszenie prawa, w tym m.in. przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Naruszenie to dotyczy zastosowania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ilość zużytej wody również do nieruchomości zamieszkałych, niewyposażonych w wodomierz główny, niepodłączonych do sieci wodociągowej lub nieruchomości, dla których brak jest odpowiednich danych dotyczących zużycia wody. Ponadto zaskarżono ustalenie przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody przez jednego mieszkańca na poziomie 4 m3 " - czytamy w oświadczeniu Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokuratura zarzuciła uchwale także niezgodność z konstytucją.

Decyzja władz Warszawy w sprawie opłat za śmieci

Do zarzutów Regionalnej Izby Obrachunkowej odniosły się w czwartek (26.11) władze Warszawy, prezentując nową wersję uchwały. "W nowej wersji uchwały pojawiło się uszczegółowienie – zapisy jednoznacznie określają, co jest źródłem informacji o ilości zużytej wody w konkretnych sytuacjach np. np. kiedy uwzględnia się odczyt z wodomierza" - czytamy w komunikacie prasowym urzędu miasta.

Nastąpiła jeszcze jedna ważna zmiana. Termin wejścia w życie nowych przepisów został przesunięty z początku grudnia na kwiecień 2021 roku. Zmiany w uchwale zostały już przegłosowane.