wawainfo.pl > Polecamy > Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego?
Barbara Daszuta
Barbara Daszuta 19.03.2022 03:30

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego?

dokumenty do kredytu hipotecznego
Materiały Partnera

Otrzymanie kredytu hipotecznego wiąże się z ogromną liczbą dokumentów, które należy przygotować. Wszystko to ze względu na konieczność dokładnego zbadania sytuacji finansowej osoby, która ubiega się o kredyt, a także złożoność procedur.

Dokumenty, jakie potrzebujemy, aby wziąć kredyt hipoteczny, mogą różnić się nieznacznie pomiędzy konkretnymi bankami, a także w zależności od Twoich dochodów oraz rodzaju nieruchomości, na którą brany jest kredyt. Ze względu na niemałą liczbę dokumentów, warto zacząć je gromadzić z odpowiednio dużym wyprzedzeniem.

Kredyt hipoteczny - dokumenty dla obywatela Polski

O kredyt hipoteczny w naszym kraju mogą ubiegać się nie tylko obywatele Polski, ale i osoby spoza Polski pracujące w kraju oraz na stałe zamieszkujące na jego terytorium. W każdym z tych przypadków bank będzie miał nieco inne wymagania. Jakie dokumenty musi przestawić obywatel Polski? Będą to:

 • dowód osobisty,

 • inny dokument ze zdjęciem, który potwierdzi tożsamość,

 • opcjonalnie skrócony odpis aktu małżeństwa,

 • opcjonalnie akt urodzenia dziecka.

W przypadku innych osób, lista ta jest znacznie dłuższa i obejmuje m.in. paszport, umowę o pracę oraz zaświadczenie o dochodach na druku bankowym. 

Dokumenty potrzebne do weryfikacji źródła przychodów

W celu pomyślnego otrzymania kredytu hipotecznego, musisz dostarczyć do banku zaświadczenie o źródle oraz wysokości Twoich miesięcznych dochodów. To, jakie dokumenty należy zgromadzić, różnią się jednak w zależności od rodzaju umowy.

Umowa o pracę:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zarobkach - wypełnione przez pracodawcę,

 • wyciągi z kont bankowych obejmujące okres ostatniego roku,

 • deklaracja PIT 37 z ostatniego roku,

 • umowa o pracę lub świadectwo pracy.

Umowa o dzieło/zlecenie:

 • rachunki umowy zlecenie/ o dzieło,

 • PIT 37 z ostatniego roku,

 • zaświadczenie o zarobku i zatrudnieniu.

Działalność gospodarcza:

 • Księga Przychodów i Rozchodów za poprzedni oraz bieżący rok obrachunkowy,

 • zaświadczenie dotyczące wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatni rok,

 • zaświadczenie US,

 • zaświadczenie ZUS

 • PIT-y za poprzedni rok,

 • nadanie numerów NIP i REGON,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z CEIDG.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Kolejny zestaw dokumentów, jaki musisz zgromadzić to takie, które związane są ściśle z nieruchomością. Dokumenty te będą znacząco się różnić, w zależności czy chcesz uzyskać kredyt na budowę domu, zakup działki budowlanej, remont mieszkania, czy zakup nieruchomości z runku wtórnego lub pierwotnego. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/jakie-dokumenty-sa-niezbedne-do-uzyskania-kredytu-hipotecznego.

Zakup działki budowlanej:

 • odpis z księgi wieczystej,

 • wyrys oraz wypis z ewidencji gruntów,

 • decyzja o warunkach zabudowy, która stanowi potwierdzenie, iż budowa może zostać rozpoczęta,

 • zaświadczenie o tym, że włożony został wkład własny,

 • wypisy z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tagi:
Powiązane